Vad gör vi?

Vi har grisar och får. Vi föder de upp för slakt, men försäljning av avelsdjur gör vi också. Vi säljer köttet själv, mest i halva djur, hel eller styckad. Ull och fårskinn finns också till salu.

Hur gör vi det?

Alla våra djur är ute året om. Självklart har de fina hyddor att bo i när det är för varmt, för kallt, för blåsigt eller för blött.

Vi matar våra grisar gärna med andra företagets restprodukter. De får grönsaker, frukter och bröd som kastas från en lokal supermarknad. Har du en annan idé, låt oss veta!

Varför gör vi det?

Antalet människor som blir vegetarianer växer varje år. Jag har också tvivlat och funderat om jag borde sluta äta kött eller minska mitt köttintag. Jag tror att för de flesta av oss är inte problemet att ett djur dödas för att blir mat, utan sättet köttet produceras. Det ställer till problem för djurens välfärd och hälsa, och det ställer till problem för miljön.

Idag är efterfrågan på produkter som gör oss glada, istället för arga eller ledsna, större än tillgången. Det gör att jag har bestämt mig för att börja producera bra och god mat själv. Inte bara eftersom det är en bra idé ekonomiskt sett, men också eftersom det helt enkelt behövs.

Värderingar

Glädje
Jag skulle inte starta en gård om det inte skulle göra mig glad. Att jag blir gladare är en viktigt mål. Att mina djur är glada är också viktigt. Och till slut vill jag att besökare och min omvärld blir glad av att jag driver en gård. Allt jag gör måste följa det här principen.

Naturligt
Den här principen hänger ihop med glädjen. Att samarbeta med naturen är bättre än att bekämpa naturen. Naturligt är ofta bättre än onaturligt. För mina djur betyder det att de är av en ras som är mer lantras än fabrikras, som är härdiga och kan sköta sig själva. Naturligt är att djuren är ute så mycket som möjligt och att de kan bete sig naturligt. För mina växter betyder det att odling av foder och växter sker så naturligt möjligt, utan stora mängder gödsel och kemikalier. Gården bidrar till naturen, istället för att skada den.

Lokalt
Gården vill att vara en lokalt företag. Jag vill stötta lokala företag så mycket som möjligt. Och det viktigaste: jag vill att mina kunder är lokala. Det är inte bara bra för miljön (det sparas mycket drivmedel), det är också bra för mina kunder. Jag tror det är bra att man har en relation med sin mat. Att du har kunskap om var det kommer ifrån, hur det är producerat och att du känner bonden.

Transparens
Jag vill kunna vara stolt över vad jag gör och bevisa att jag följer mina principer. Transparens handlar också om att som konsument ha kunskap om vad du äter. Att vara öppen och tillgänglig inger förtroende. Transparens betyder också att betala tillbaka en skuld. Jag har lärt mig mycket av andra som öppnat sina dörrar och visat hur de gör. På det sättet inspirerades jag att starta en egen gård. Nu är det dags för mig att göra samma sak och kanske kan jag också inspirera någon.

Mailinglist
window.dojoRequire(["mojo/signup-forms/Loader"], function(L) { L.start({"baseUrl":"mc.us3.list-manage.com","uuid":"d0ed184ebd96269cb88f48154","lid":"086a559b8d","uniqueMethods":true}) })